در آموزش زیر، طریقه استفاده از ریموت کنترل دزدگیر Akitan را مطالعه میکنید، با این ریموت شما قادر به کنترل دستگاه از راه دور خواهید بیود

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/lock.png”]

با نگه داشتن این کلید به مدت ۰٫۵ ثانیه، دستگاه فعال میشود.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/unlock.png”]

  1. با نگه داشتن این کلید، به مدت ۰٫۵ ثانیه، دستگاه غیر فعال میشود.
  2. با نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه، رله درب بازکن فعال میشود.
  3. با نگه داشتن کلید به مدت ۵ ثانیه، حالت دینگ دانگ با دو بیب فعال میشود و با یه بیب غیرفعال میشود

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/alarmmm.png”]

با نگه داشتن این کلید به مدت ۰٫۵ ثانیه:

  1. دستگاه در حالت نیمه فعال ( Part Set )
  2. زونهای۱و۲ فعال وزونهای۳و۴ از مدار خارج میگردد

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/no-alarm.png”]

دکمه برنامه ریزی

  1. در حالت اولیه تمام خروجیهای SP-SIR و بلندگوی داخلی فعال میگردد
  2. اگر ۳ ثانیه نگهداشته شود( SIR بلند گوی داخلی)فعال میشود(دوبیب میکند)
  3. اگر ۳ ثانیه دوم نگهداشته شود(بلندگوی داخلی)فعال میشود(سه بیب میکند)
  4. اگر ۳ ثانیه سوم نگهداشته شود(SP-SIR بلندگوی داخلی) فعال میشود(یک بیب میکند)

 

با نگه داشتن شاسی LERN و زدن شاسی [lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/no-alarm.png”] ، زون شماره ۴ بصورت ۲۴ ساعته بسته ( N.C ) تبدیل شده و با تکرار این عمل بصورت عادی، باز خواهد گشت


سایت فروش محصولات Akitan تکیه در ایران:

www.ipmcctv.com

 

شماره تماس دفتر فروش تهران:

[list icon=”momizat-icon-phone” ]۰۲۱-۶۶۱۲۶۲۳۳,۰۲۱-۶۶۹۴۷۸۰۴[/list]


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]