مدت آژیر دستگاه ۲ دقیقه است که با استفاده از روش زیر این زمان به ۷ دقیقه تغییر می کند:

.۴٫۱دستگاه را در حالت غیر مسلح قرار دهید.

.۴٫۲از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید.

.۴٫۳دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.

.۴٫۴دکمه صدای بسته یکی از ریموتها را یک لحظه فشار دهید.

.۴٫۵دکمه LRN را رها کنید.

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام میکند.

نکته : تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه باز می گرداند


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]

 دزدگیر Akitan

بزودی …