ipmkala

برق و باتری را از دستگاه قطع کنید، سی ثانیه صبر کنید سپس دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید ،برق و باتری را وصل کنید پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید ،اکنون همه ریموتها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اول باز میگردد.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]

 دزدگیر Akitan

بزودی …