برای دزگیر کلاسیک و فک ومارشال وفایر وال  وغیره 

ابتدا دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید ، فیوز AUX را از جای خود خارج کنید سپس دکمه قفل باز ریموت را نگه داشت وکلید LRN را که بر روی برد دستگاه دزگیر میباشد یک لحظه فشار دهید ، در مرحله بعد دکمه LRN را رها کرده ونیز دکمه قفل باز ریموت را نیز رها کنید در همان لحظه دستگاه با یک بیپ کوتاه ( صدای بوق) اضافه شدن ریموت را به شما گزارش می دهد، سپس فیوز AUX را در محل خود نصب کنید ، ریموت را چک کنید تا از درست انجام دادن فعالیت های انجام شده مطمئن شوید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]