این ترمینال دارای ولتاژ ۱۲ ولت میباشد که نیز جهت تغذیه چشم موشنها ودیگر سیستمهای که نیاز به ولتاژ ۱۲ ولت دارند پیش بینی شده که با رعایت جهت ترمینال + AUX را به مثبت چشمها و – منفی AUX را به منفی چشمها وصل می کنید،تغذیه کلیه چشمها را باحفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنیدسپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال Aux وصل کنید – فیوز مقدار ۰٫۵ AUX  آمپر است 

نکته : هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید

نکته:به هیچ عنوان برای تغذیه دستگاه تلفن کننده از این ترمینال استفاده نکنید 

نکته : در صورت عدم خروجی ولتاژ ۱۲ ولت از این ترمینال حتما از سلامت فیوز AUX نصب شده بر روی برد اطمینان حاصل فرمایید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]

 دزدگیر Akitan

بزودی …