در دوربین های Akitan، منو حذف ولی از تکنولوژی UTC در آن استفاده شده است. با این قابلیت شما قادر به کنترل دوربین و دسترسی به دوربین از طریق دستگاه خواهید بود و دیگر نیاز به حضور در کنار دوربین برای اعمال تنظیمات نمی باشید.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]