ابتدا از طریق منوی start وارد منوی اصلی دستگاه شده درمنوی advace رفته و درزیرمنوی network وارد می شویم.

 

سپس درقسمت network تیک تنظیمات از ازقسمت obtain and ip address automatuclly برداشته و تیک قسمت use thefollowing ip address رافعال می کنیم.

بعد رنج آی پی دستگاه را هم رنج آی پی دوربین می کنیم (با توجه به دفترچه راهنمایی دوربین یا سپیددام) بعد درقسمت remote وارد می شویم و تیک فعال سازی یکی از کانال ها رامیزینم ودرقسمت ذره بین کلیک میکنیم وآی پی دوربین موردنظر راsearch می کنیم بعد ازپیداکردن دوربین مورد نظرانتخاب می کنیم .

سپس دراین قسمت کنارذره بین گزینه ای وجود داردکه برای ورود به تنظیمات دوربین است که شبیه سه عددخط است راانتخاب کرده ووراد منوخواهیم شدسپس درقیمت user nameکلمه admin ودرپسورد هم دوباره admin را واردمیکنیم.

بعدآنراتائیدکرده و درنهایت apply کرده وبه منوی اصلی بازمیگردم وتصویرنمایش داده خواهدشد.

 

جهت مشاهده محصولات، کلیک کنید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]