گاهی اوقات لازم می باشد که رمز دستگاه DVR را تغییر داده و تا امنیت دستگاه به مراتب بهتر شود. برای اینکار، مراحل زیر را انجام دهید.

در صفحه نمایش داده شده کلیک راست کرده و سپس از گزینه های نمایش داده شده، گزینه Main Menu را انتخاب کنید.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-1.jpg”]

نام کاربری و رمز را وارد نموده و وارد بخش تنظیمات دستگاه شوید

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-2.jpg”]

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-12.jpg”]

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-3.jpg”]

به بخش تنظیمات سیستم وارد شوید

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-11.jpg”]

به دنبال بخش Account بگردید، سپس وارد آن بخش شوید

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-10.jpg”]

نام کاربری ها نمایش داده میشود. در سطر نام کاربری admin ، بر روی عکس قلم که در ستون Modify می باشد، کلیک کنید تا به بخش مخصوص برای تنظیم نام کاربری و پسور وارد شوید.

تیگ گزینه  Modify password را بزنید .

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-8.jpg”]

اگر پیغامی نمایش داده شد ok را بزنید

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-7.jpg”]

حال در بخش تغییرات، در قسمت old password، پسورد قبلی را وارد نمایید.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-6.jpg”]

در بخش new password ، پسورد جدید را وارد نمایید. پسور انتخابی از ۶ کلمه کمتر نباید باشد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-5.jpg”]

حال  بر روی کلید save کلیک کنید تا کار تمام شود.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/10/ramz-4.jpg”]

پسورد تغییر پیدا کرد.


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]