در ویدیوی زیر، با روش انتقال تصویر دستگاه های XVR برند RDS سری اکونومی و اقتصادی آشنا خواهید شد: