در ویدیوی زیر، با روش انتقال تصویر دستگاه های XVR برند RDS سری اکونومی و اقتصادی آشنا خواهید شد:

 

 

 


 فروشگاه ipmkala