در این سیستم، اخطار توسط نور سفید انجام میگیرد که باعث توقف سرقت و جلوگیری از وقوع جرم می شود

به فیلم زیر توجه کنید:

 

 

فروش در سایت فروشگاه IPMCCTV


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]